23 September 2018

Drums of war...תופי מלחמה

14 Tishrei 5779 | י"ד תשרי ה"תשע"ט
Erev Succoth | ערב סוכות
English follows Hebrew | אנגלית מעקבת אחרי עברית

כעת באפשרותך להדפיס דף זה כראוי. לחץ כאן ולהפוך אותו נכון 
כדי לראות עוד מפיות כזאת, לחץ כאן
תופי מלחמה
לעילוי נשמתו של ארי בן רב יונה פולד, חי"ד | עוד על ארי פולד
    
כתבתי את ההודעה הזאת למקרה שמלחמה תתחיל ברצינות ממש בקרוב. ראש השנה והחגים הבאים נראה הזמן המעודף על האומות להתחיל מלחמות.

עם הקב"ה בצד שלנו, אנחנו יכולים לנצח אפילו אם אנחנו מוקפים מכל הצדדים. תצכרו את מלחמת ששת הימים. עם לא זוכרים, אז תחשבו עליו -- ותנו כבוד, הוד והדר לו שחייבים לו לרגל הנצחון הנסי של 28  באייר תשכ"ז \ יוני 1967.

 בשביל הבטחת הקב"ה לצידנו, הנה משהו שאנחנו יכולים לעשות. אם יש לנו חייל או יותר במאבק או לא, אנחנו יכולים להתפלל תפילות האדיר, התהילים של דוד, מלך ישראל. להלן, יש לי פירוט לפי מספר הפרק שאנחנו צריכים לומר על כמה היבטים של המלחמה.
 
לפני שירות האינטרנט שלך הולך לסירוגין בשל הפגזות רקטות וכדומה, להדפיס את הדף הזה, כך יהיה לך את הפרקים תהילים בהישג יד. אספתי אותם מתוך ספר התהילים האהוב עלי ומקורות אחרים.

תהילים למלחמה
ק, ז, יא, יח, כ, כה, כז, כט, לה, נה, נח, עב, עג, עד, פג, צא, קכ, קכא, קכב, קכג, קכד, קל, קמ, קמב, קמג

הגנה מפני פגיעה
ג, ה, ז, כ, כג, כז, לא, לה, מ, מח, נה, נט, סט, ע, צא, קט, קיט, קכא

לחיילים פצועים
קל, קלא, קמד, פג, צא

 מלבד התפללות בעצמך, קבוצות של אנשים יכולים לדקלם את כל ספר תהילים יחד - בדרך כלל נשים. (האם ניתן לכלול גברים, בין אם בנפרד או בנפרד? אנא שאל את הרב שלך כל שאלה הלכתית!). תוצאה מעניינת: בכל פעם שהקבוצה קוראת את הספר כולו, הוא מוכפל במספר המשתתפים ונרשם בגן עדן (שמים), למרות שכל אדם יכול לקרוא רק כמה פרקים.

 כמו גם להיות ספר אחד, תהילים מתפרסם גם כקופסה של חלקים נפרדים לקריאה קבוצתית; כל אדם לוקח כמו חלקים רבים ככל הנדרש כדי לסיים ספר אחד, בהתאם לגודל של הקבוצה.


ראיתי את זה רק בישראל, אבל אולי יש חנויות ספרים בקהילות יהודיות דתיות מחוץ לישראל.


UPDATE: Now you can make this page a PDF file and print a proper copy! Click here
To see more maps like this one, click here.

Drums of War

For the elevation of the soul of Ari ben Rav Yonah Fuld, hy"d | more about Ari Fuld

I wrote this post in case war starts in earnest really soon.* The Jewish New Year and following holiday period seems to be a favorite time for the nations to start wars.

With HQB"H on our side, we can win even if we are surrounded on all sides. Remember the 6-Day War. If you don't remember, then think about it -- and give haShem the credit that is due Him because of the miraculous victory of June 1967 (5727 on the Hebrew calendar).

For the assurance of G-d on our side, here is something the rest of us can do. Whether we have a soldier or more in the fight or we don't, we can pray the mighty prayers, Psalms,  tehillim, of David, King of Israel. Below, I have listed by chapter number the tehillim we should say for several aspects of war.

Before your internet service goes intermittent due to rocket shelling and the like, print out this page so that you'll have the Tehillim chapters at hand. I have compiled them from my own favorite Tehillim book and other sources.

Tehillim for War
100, 7,11,18, 20, 25, 27, 29, 35, 55, 58, 72, 73, 74, 83, 91, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 140, 142, 143

Protection from Harm
3, 5, 7, 20, 23, 27, 31, 35, 40, 48, 55, 59, 69, 70, 91, 109, 119, 121

For Wounded Soldiers
130, 131, 144, 83, 91

Besides praying by yourself, groups of people can recite the whole Book of Tehillim together -- usually women. (Can men be included, whether together or separately? Please ask your rabbi any halachic questions!). An interesting result: Every time the group reads the whole Book, it is multiplied by the number of participants and recorded in Heaven (Shamayim) even though each person may read only a few chapters.

As well as being one Book, Tehillim is also published as a box of separate sections for group reading; each person takes as many sections as needed to finish one Book, depending on the size of the group.

I've only seen this in Israel, but perhaps bookstores in religious Jewish communities outside Israel have these.

Hat tip to Arlene from Israel.

Further impetus to prayer and further notes (English only, sorry. רק אנגלית, סליחה):

A few questions for our leaders about the next war - Vic Rosenthal, Abu Yehuda
Why Israelis Shy from Victory - Daniel Pipes, Middle East Forum
Former Jordanian Prime Minister Abdelsalem Al-Majali says "we will 'take Haifa by force'"
Hamas hints [read: threatens -CDG]: Another round of fighting may be coming - Dalit Halevi, Arutz 7


*I began drafting this post long before the hideous murder of Ari Fuld! I didn't know him personally, although I occasionally listened to his show, and was not looking for someone's soul to uplift. But it is the least I can do. It seems appropriate somehow, after the fact. Could this be the beginning of the war? Will the Aryeh Yehuda (Lion of Judah | אריה יהודה) finally rise up on both sides of the "Green Line"???

If official Israel had treated other defenders of Israel more appropriately - like, for example, El'Ohr Azaria | אלאור אזריה perhaps no enemy would dare approach a Jew to kill him, particularly in the cowardly manner in which Ari Fuld was - stabbed in the back. For even stronger statements, read Jack Engelhard's A million hands murdered Ari Fuld. The only thing I could add to it is that I feel these "million hands" stabbing all Jews in the back, may G-d save us from such a fate!

A silver lining of hope: a red heifer | פרה אדומה has been born here in Israel, and her development is being overseen by the Temple Institute; may she turn out to be kosher at the right time. Now all they may need is a kohen tahor | כהן טהור (עברית)...stay tuned.

In the meantime, may HQB"H be with us and protect us simply out of love for His people, and may He help us obey Him to the utmost!
1 comment:

CDG, Yerushalayim, E"Y Shlemah said...

Hat tip to Myrtle Rising for bringing my attention to the Print Friendly page. This particular post was in need of it.